Wethouder Bronsveld-Snoep

C. (Corine) Bronsveld-Snoep
Wethouder CDA

T: 010-5931741
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Wijkteam
 • Cultuur
 • Lokaal armoedebeleid
 • Coördinerend wethouder ouderen
 • Financiën (tijdelijk tot aanstelling 4e wethouder)

Spreekuur

Wethouder Bronsveld-Snoep heeft op donderdag 20 februari van 10:00 tot 11:00 uur spreekuur in het stadhuis.
Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Jeugdhulp Rijnmond
 • Lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond
 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het AB Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
 • Plv. lid van het AB Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Plv. lid van het DB Stroomopwaarts MVS

Commissies en instellingen

 • Plv. voorzitter van het Georganiseerd Overleg (GO)
 • Lid van het bestuur van Stichting Gezondheidsgebouw Maassluis

Nevenfunctie(s)

Geen