Verkiezingen / Referenda

Elke inwoner uit de gemeente Maassluis van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit heeft tijdens verkiezingen stemrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezing mogen ook inwoners met een andere nationaliteit meedoen, mits zij voldoen aan de voorwaarden.
Bij het Referendum kunnen alleen inwoners met de Nederlandse nationaliteit stemmen.

  • 20 maart 2019: Verkiezing Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing
  • 23 mei 2019: Verkiezing Europees Parlement