Functie 4: Leren en ervaringsuitwisseling

Deze functie pdf(104 KB) biedt een omgeving waar lessen en ervaringen omtrent samenwerkingsverbanden worden vastgelegd. De gemeente kan dan blijvend werk maken van professionalisering door kennisoverdracht en het delen van ervaringen aan de hand van:

  • Handreikingen
  • Leerzame voorbeelden uit de eigen praktijk en van andere gemeenten
  • Een bibliotheek en kennisbank over samenwerking