Functie 2a: Dashboards verbonden partijen

Om een goed overzicht te hebben van samenwerking is een actueel overzicht van alle lopende samenwerkingsverbanden met relevante actuele informatie noodzakelijk. Binnen de gemeente Maassluis is hiervoor per samenwerkingsverband een dashboard beschikbaar. Ieder dashboard geeft in 1 oogopslag de relevante informatie weer over de algemene kenmerken van de samenwerking, het governance regime, de belangrijkheid, de resultaten, het proces en de evaluatie en ontwikkelagenda.

Met de begroting en jaarrekening is de gemeente verplicht om de verbonden partijen te presenteren in een lijst verbonden partijen. Dat zijn de momenten dat de dashboards in ieder geval worden geactualiseerd. Indien noodzakelijk worden ze eerder bijgewerkt. Hieronder zijn de dashboards per verbonden partij van de gemeente Maassluis opgenomen.