Functie 2: Inventariseren samenwerkingsverbanden

Deze functie pdf(382 KB) biedt het volgende:

  • Het helpt om een samenwerkingsverband te beschrijven door belangrijke kenmerken in beeld te brengen.
  • Het biedt inzicht in meerwaarde en doelrealisatie van een samenwerkingsverband.
  • Het biedt inzicht in het proces van samenwerking: wie doet wat wanneer? Wanneer komt de raad in stelling voor sturing en controle?
  • Het biedt inzicht in de ontwikkelagenda per samenwerkingsverband: hoe kan de gemeente de grip nog verder versterken?

Met deze functie bestaat altijd actueel overzicht over alle samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om alle vormen van samenwerking met andere overheden. Dat kan een formeel maar ook een informeel verband zijn (bijvoorbeeld informeel overleg). Tegelijkertijd zoomt deze functie in op de meest belangrijke verbanden, zodat ook diepgaander zicht ontstaat. Het gaat dan om samenwerking met grote en zwaarwegende maatschappelijke opgaven, grote kansen en grote risico’s en er is veel geld mee gemoeid.