Verbonden partijen

Over de 'Samenwerkingswijzer gemeente Maassluis'

De ‘Samenwerkingswijzer gemeente Maassluis’ vervangt de traditionele ‘Nota verbonden partijen’. Het is een nota nieuwe stijl. Dat betekent dat de Samenwerkingswijzer vooral een praktische gereedschapskist is voor de raad, het college en ambtelijke organisatie om grip op samenwerking te behouden of juist te versterken. Door de modulaire opbouw kan de samenwerkingswijzer voortdurend worden doorontwikkeld. Functies kunnen worden toegevoegd en of verder verdiept met instrumenten en handreikingen.

Met de ‘samenwerkingswijzer Gemeente Maassluis’ wil de gemeente:

  • Weloverwogen samenwerking aangaan en goede samenwerking met samenwerkingspartners stimuleren;
  • Pro actief sturen en controleren van samenwerking;
  • Vanuit een goed overzicht over alle samenwerkingsverbanden en zicht op relevante stuurinformatie.

De Samenwerkingswijzer van de gemeente Maassluis met vier functionele onderdelen.

De samenwerkingswijzer biedt snel en helder overzicht over de belangrijkste zaken aan de hand van vier functionele onderdelen. Hieronder worden de vier functies in hoofdlijnen beschreven.