Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur

Logo Gemeente Maassluis

De fraaie historische kern van Maassluis kent vele monumenten. In de haven hebben monumentale schepen als de Furie, Hudson en Elbe een vaste plek en is ook het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd. Maassluis beschikt over een breed opererende openbare Bibliotheek. 
Met Theater Koningshof, de muziekopleidingen door Muziek@Maassluis en de jeugdtheateropleiding van het Jeugdtheaterhuis is er ruim aandacht voor de podiumkunsten. 
Museum Maassluis beschikt over een historische afdeling, een collectie kunst van de 'Generatie 1900' en organiseert wisselende exposities. De Culturele Raad Maassluis adviseert het gemeentebestuur en is initiator van talloze evenementen. Maassluis kent een bloeiend verenigingsleven met vele instellingen die zich met kunst en cultuur bezighouden. Voorts zijn er in Maassluis talloze kunstwerken in de openbare ruimte te bewonderen.

Maassluis is trots op het culturele aanbod. Wil jij graag bijdragen aan het culturele klimaat in Maasluis? Solliciteer dan als: 

Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
36 uur per week

Wat ga je doen?

Cultuur is belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad en voor de sociale cohesie in onze stad. Als beleidsmedewerker werk je onder meer aan:

  • uitvoering geven aan de Cultuurvisie 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde';
  • het zichtbaarder maken van het cultureel kapitaal naar onze bezoekers en bewoners;
  • de betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen;
  • het versterken van de amateurkunst en cultuureducatie in Maassluis;
  • subsidiebehandeling van het culturele veld.

Vanuit kunst & cultuur zoek je de verbinding met andere beleidsdomeinen en zorg je voor een nauwe samenwerking en afstemming met de partners in het culturele veld. Je adviseert het college en de raad over lokale ontwikkelingen en adviseert over de verstrekking van subsidies aan culturele organisaties.

Je komt te werken in het team Beleid van cluster Stad. Je werkt samen met onze Stadsmakelaar Cultuur, de medewerker Erfgoed-Monumenten en andere collega's aan kunst en cultuur in onze Maassluise samenleving en doet dat in nauwe samenwerking onze partners en inwoners in de stad en regio. Kenmerkend voor ons werk is autonomie, leuke en betrokken collega's, samen echt iets betekenen en vooral zelf op zaken afstappen. 

Wie zoeken wij?

Je hebt een HBO/Academisch werk- en denkniveau en hebt visie op kunst & cultuur. Je bent in staat breder te kijken dan alleen je eigen beleidsveld. Daarnaast ben je proactief en denk je in mogelijkheden. Je bent sociaal vaardig, begeeft je soepel door de organisatie en daarbuiten en krijgt mensen en projecten in beweging. Je hebt oog voor de bestuurlijk/politieke omgeving, bent contactpersoon en sparringpartner voor diverse culturele instellingen en organisaties en stuurt aan op het realiseren van resultaten voor de stad. 

Wat bieden we jou?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.450,- bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Maasluis kent de regeling voor fiscale uitruil van reiskosten via het Individueel Keuze Budget. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Ben je enthousiast?

Stuur dan je motivatiebrief en cv onder vermelding van vacaturenummer 358, vóór 17 augustus 2020 via het digitale sollicitatieformulier. E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG). 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kan je bellen naar Hans Krämer, teammanager Beleid, bereikbaar op telefoonnummer 010-5931847. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Guus van den Berg, HR adviseur, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis: 14 010.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.