Uitslagen Provinciale Staten en waterschap 2019

Twee verkiezingen op één dag

Op 20 maart 2019 waren er gelijktijdig twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. 

Provinciale Staten (Eerste Kamer)

De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en nemen de belangrijkste beslissingen. Met uw stem bepaalt u indirect ook wie er straks in de Eerste Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.
Meer informatie: Provincie Zuid-Holland

Waterschap

Het waterschapsbestuur neemt beslissingen over wateronderwerpen in uw eigen woonomgeving. Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Dat doet het waterschap onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Het is belangrijk om hierin een goede keuze te maken.
Meer informatie: Hoogheemraadschap van Delfland 

Logo van Hoogheemraadschap van Delfland

 • Uitslag provinciale statenverkiezing

  Definitieve uitslag provinciale verkiezing 2019 in Maassluis:

  Lijst Percentage Aantal stemmen
  VVD 14.47 % 2004
  PVV 8.92 % 1235
  D66 5.87 % 813
  CDA 10.90 % 1510
  PvdA 8.74 % 1210
  SP 3.72 % 515
  SGP 1.03 % 143
  ChristenUnie 6.15 % 852
  GroenLinks 5.53 % 766
  Partij voor de Dieren 3.39 % 469
  50PLUS 5.75 % 796
  DENK 4.65 % 644
  NIDA 0.43 % 59
  Code Oranje 0.30 % 42
  Forum voor Democatie 19.42 % 2690
  Lokale Partijen Zuid Holland  0.64 % 89
  JEZUS LEEFT 0.10 % 14
  Geldige stemmen 13851
  Blanco stemmen 43
  Ongeldige stemmen 34
  Alle uitgebrachte stemmen 13928
  Kiesgerechtigden 24959
  Opkomst 55.80 %
  lees meer
 • Uitslag waterschapsverkiezing

  Definitieve uitslag waterschapsverkiezing 2019 in Maassluis:

  Lijst Percentage Aant. stemmen
  VVD 17.22 % 2269
  AWP niet politiek wel desk. 17.55 % 2313
  PvdA 12.88 % 1697
  CDA 15.65 % 2062
  Water Natuurlijk 8.91 % 1174
  Partij voor de Dieren 8.43 % 1111
  50PLUS 8.10 % 1067
  ChristenUnie-SGP 7.16 % 944
  Integer Liberaal 0.27 % 35
  Partij Soc. Cult. Centrum 0.55 % 73
  Lijst 11 0.64 % 84
  Waterschapspartij PUUR 2.64 % 348
  Geldige stemmen 13177 13177
  Blanco stemmen 255 255
  Ongeldige stemmen 64 64
  Alle uitgebrachte stemmen 13496 13496
  Kiesgerechtigden 26586 26586
  Opkomst 50.76 %
  lees meer
 • Processen-verbaal provinciale statenverkiezingen

  De processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus en het proces-verbaal van de volledige uitslag van de provinciale statenverkiezingen in de gemeente Maassluis.

  lees meer
 • Processen-verbaal waterschapsverkiezingen

  De processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus en het proces-verbaal van de volledige uitslag van de waterschapsverkiezingen in de gemeente Maassluis.

  lees meer
 • Meer informatie

  Bij het Publiekscentrum in het stadhuis is alle informatie verkrijgbaar met betrekking tot de Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

  Het bezoekadres is: Koningshoek 93050.

  Het stadhuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur.

  We zijn telefonisch bereikbaar via nummer 14010.

  Het e-mailadres van het Publiekscentrum voor verkiezingen is: verkiezingen@maassluis.nl.