Stageplaatsen

Jaarlijks worden er bij de gemeente Maassluis studenten van verschillende opleidingen opgeleid. In het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs heeft de gemeente Maassluis de erkenning van leerbedrijf ontvangen. Om te kunnen afstuderen moeten studenten stage lopen in het desbetreffende werkveld.

De gemeente Maassluis ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen, waardoor zij in staat gesteld worden om hun opleiding te voltooien.

De gemeente verplicht zich bij het aanbieden van stageplaatsen te streven naar een evenredige verdeling voor MBO- en HBO-studenten.

Beschikbare stageplaatsen

Wil je weten of de afdeling waar je stage zou willen lopen ruimte heeft voor een stageplaats? Stuur dan een digitaal stageverzoek in. Geef hierbij duidelijk aan welke opleiding je volgt, in welk jaar je zit, wat het doel is van je stage en om welke periode het gaat.

Het verzoek wordt doorgestuurd naar de betreffende leidinggevende. Deze beoordeelt in hoeverre het mogelijk is aan het stageverzoek te voldoen. Daarna krijg je zo snel mogelijk antwoord.