Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners van Maassluis gekozen.

Eén van de taken van de raad is het op hoofdlijnen vaststellen van het gemeentelijke beleid en een andere taak van de raad is toezien op de uitvoering van het gewenste beleid door het college van burgemeester en wethouders.

De raadsleden vormen als gekozen volksvertegenwoordigers een  belangrijke schakel tussen de bevolking en het bestuur van de gemeente.
De burgemeester is voorzitter van de raad. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen.