Regelgeving en bekendmakingen

De gemeente geeft regelmatig informatie over welke besluiten zij hebben genomen dan wel zullen gaan nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afgeven van een bouw- of kapvergunning. Via www.officielebekendmakingen.nl is al die informatie op het Internet te vinden.

Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om algemeen verbindende voorschriften elektronisch te publiceren in een gemeenteblad.

Hieronder kunt u direct doorlinken naar de bekendmakingen van de gemeente Maassluis over de afgelopen 7 dagen en 30 dagen: