Kadernota

De Kadernota is één van de vier financiële beleidsinstrumenten van de raad.

Hiernaast kunt u kiezen voor Kadernota 2019-2022 om de hele nota te downloaden.

Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de begroting van het komende jaar wordt deze Kadernota opgesteld.

Wat is kaderstelling?

Kaderstelling is in feite niets anders dan het formuleren van een opdracht door de raad aan het college.
Met kaderstelling worden de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van inhoud (wat willen we bereiken?) (wat gaan we daarvoor doen?), financiën (wat mag het kosten?) en procedure (wat gaan we binnen welke planning doen?) bepaald. Het bediscussiëren en vaststellen van uitgangspunten en randvoorwaarden is cruciaal voor het stellen van de norm. Deze norm is noodzakelijk bij de latere verantwoording. Is er namelijk geen norm of kader voorhanden? Dan is het lastig om verantwoording af te leggen.

In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan gemeld. 
Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden.

Het is aan de raad om deze kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

De nota wordt in het 2e kwartaal van het jaar opgesteld en behandeld in de raad. Het geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën (voor het lopende jaar en) voor de komende vier jaar.

De Kadernota 2019-2022 wordt op 18 september 2018 in de gemeenteraad besproken.

Heeft u vragen of wenst u nadere inlichtingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of een mail sturen naar gemeente@maassluis.nl

Alle downloads op deze pagina hebben de extensie .pdf en kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief