Gemeentesecretaris

A.L. (Sander) Duijmaer van Twist
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

T: 010-5931744
E: a.l.duijmaervantwist@maassluis.nl

Taken gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Tevens is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B en W en de gemeentelijke organisatie.

Commissies en instellingen

  • Lid van de Directieraad SOW
  • Lid van het Gemeentesecretarissen overleg MVS

Nevenfunctie(s) bezoldigd

  • Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting De Zes Kernen

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

  • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.