Financieel

De gemeente Maassluis kent net als alle andere gemeenten de zogenaamde Planning en Control cyclus. Dit is een manier om zowel de gemeentelijke beleids- en beheersterreinen als de financiële kaders te plannen, tussentijds te monitoren, te verantwoorden en te controleren.

Er zijn vier belangrijke financiële
(beleids)documenten: 

  • Kadernota (planning)
  • Begroting (planning)
  • Bestuursrapportages (control)
  • Jaarstukken (control)

Om het gehele gemeentelijke beheer en beleid onder te verdelen wordt in Maassluis gewerkt met zeven programma's:

1. Burger, bestuur en veiligheid,
2. Ontwikkeling en economie,
3. Beheer en duurzaamheid,
4. Zorg, jeugd en onderwijs,
5. Werk en inkomen,
6. Sport en cultuur,
7. Middelen en
8. Overhead

Binnen deze programma's wordt antwoord gegeven op de drie 'W' vragen:

Bij de Begroting:

Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daar voor doen?
Wat gaat het kosten?

Bij de Jaarstukken:

Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daar voor gedaan?
Wat heeft het gekost?

Bij de Bestuursrapportages:

Hier wordt alleen gerapporteerd wanneer er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Financieel Portaal

De gemeente Maassluis presenteert via een nieuw portaal de begroting en de jaarstukken. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij.

Met ingang van de Begroting 2017 en de Jaarstukken 2016 worden deze documenten via dit nieuwe portaal gepresenteerd.