Contact met de gemeenteraad

U kunt zowel de gemeenteraad in zijn geheel benaderen of gemeenteraadsleden afzonderlijk. U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

Spreekrecht in de raadscommissies
Voordat met de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie een aanvang wordt gemaakt, kan gedurende maximaal 5 minuten per persoon het woord worden gevoerd over het geagendeerde onderwerp. Als u van het spreekrecht in een commissievergadering gebruik wilt maken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie.

Er kan in de raadscommissie ook worden ingesproken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In dat geval moet u zich minimaal 8 dagen voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie, zodat hiervoor op de agenda van de commissie-vergadering tijd kan worden ingeruimd.

Spreekrecht in de raad
Ook tijdens de raadsvergadering kan worden ingesproken. Dit moet dan gaan over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Direct na opening van de raadsvergadering kan maximaal 5 minuten per persoon worden ingesproken. Ook hiervoor geldt dat u zich tot op de dag van de raadsvergadering kunt aanmelden bij de raadsgriffie.

De raadsgriffie is per e-mail bereikbaar via griffier@maassluis.nl of telefonisch via het nummer 14010.

Raadslid aanspreken of e-mailen
U kunt de raadsleden (en steunraadsleden) natuurlijk per e-mail benaderen. Tijdens het Debat op Dinsdag en de Thema-avonden zijn er ook voldoende mogelijkheden om raads- en steun-raadsleden rechtstreeks aan te spreken.

Afspraak via griffie
Als u iets wilt weten over de werkwijze van de gemeenteraad, over onderwerpen die op de agenda staan of in contact wilt komen met één of meer raadsleden, dan kunt u altijd contact opnemen met de raadsgriffie.