College van B en W

De burgemeester en de wethouders vormen tezamen het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de raad uit. Het college bestuurt en de raad controleert. De burgemeester en elk van de wethouders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op een aantal terreinen. Die terreinen (portefeuilles) zijn  bij de collegeleden aangegeven.

Na de verkiezingen van maart 2014 is een coalitie gevormd door de PvdA, CDA, VVD en Verenigde Senioren Partij (VSP). Daarop is het college van burgemeester en wethouders samengesteld. De PvdA, CDA, VVD en VSP  hebben ieder een wethouder geleverd.

Op maandag 5 september 2016 heeft de VSP besloten de coalitie te verlaten. Voor de overgebleven coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD blijft het coalitieakkoord de basis.