Bewonersinitiatief

Heeft u als bewoner, groep bewoners of organisatie een goed idee, wilt u zich inzetten voor een betere leefomgeving? Ga ermee aan de slag! Met het bewonersinitiatief kan iedere inwoner van Maassluis een plan of een voorstel indienen. 

Idee voor uw straat of wijk: wijkbudget

Bewoners met een goed idee gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, kunnen een beroep doen op het wijkbudget. De gemeente heeft  samen met Maasdelta een budget beschikbaar gesteld voor elk gebied. Dit wijkbudget is geld waar de bewoners  zeggenschap over hebben. Samen met een gebiedsjury bepalen de bewoners waaraan het geld wordt uit gegeven. Een gezamenlijke jury, met bewoners uit de drie gebieden, beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op diverse criteria.

Idee voor heel Maassluis: