Bestuur

Het bestuur van de gemeente Maassluis bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.

De gemeenteraadsverkiezingen bepalen de samenstelling van de gemeenteraad. Na de verkiezingen onderhandelen de politieke partijen over een programma en wordt bepaald welke partijen dit programma gaan uitvoeren. Deze partijen leveren de wethouders voor het college.

Volksvertegenwoordiging

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur. De raad van Maassluis bestaat uit 23 raadsleden, verdeeld over zeven politieke partijen (fracties).

Dagelijks bestuur

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

Ondersteuning

De raad en het college van burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen taken. De raad wordt daarbij ondersteund door de griffie met aan het hoofd de raadsgriffier, het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.