Bekendmakingen

Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning heeft gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

Officielebekendmakingen.nl

Vanaf 1 januari 2014 hebben alle gemeenten in Nederland de wettelijke verplichting om de gemeentelijke regelgeving elektronisch, dus digitaal, bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. U kunt op de website zoeken op postcode en woonplaats en bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt.

Informatie op maat

Maar ook ‘informatie op maat’ is mogelijk. De website kent namelijk een attenderingsfunctie waarmee u een zoekvraag kunt opslaan. Wanneer er nieuwe wet- en regelgeving op de website verschijnt die te maken heeft met de opgeslagen zoekvraag, ontvangt u een e-mail.

Service op papier

De gemeente Maassluis is zich ervan bewust dat er een klein aantal huishoudens is dat niet over een internetaansluiting beschikt. U kunt deze besluiten (grotendeels) inzien op het Stadhuis. In het Stadhuis staat daarnaast een computer waarop u bekendmakingen elektronisch kunt inzien.


Bekendmakingen niet in de krant

Er worden geen bekendmakingen meer in de Schakel (infopagina gemeente) of op deze website geplaatst. Bekendmakingen tot 11 augustus 2015 kunt u terugvinden via het archief van de website.