Begroting

De gemeente Maassluis presenteert de begroting 2018-2021 op nieuwe en meer toegankelijke manier.
De website van de begroting 2020-2023 maakt het de inwoners van Maassluis makkelijker om gerichter naar informatie te zoeken. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Via de begroting in vogelvlucht ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige begroting.
De begroting in één oogopslag geeft een goed beeld van waar het geld vandaan komt en waar het in 2020 naar toe gaat.

Ook zijn alle belangrijke kaderstellende documenten die ten grondslag liggen aan het opstellen van deze begroting, op eenvoudige wijze via deze te raadplegen.

Mocht u nadere informatie wensen, dan nodigen we u van harte uit om de website verder te bekijken.
Op 2 juli 2019 heeft de Maassluise gemeenteraad de
Kadernota 2020-2023 vastgesteld. Deze is financieel verwerkt en aangevuld met de laatste inzichten.

Waarom een programmabegroting?

Gemeenten zijn verplicht een programmabegroting op te stellen. De begroting in zijn geheel bestaat uit een programmabegroting en een productenraming. De begroting wordt door de raad vastgesteld. De productenraming is een nadere uitwerking van de begroting en ondersteunt het college van burgemeester en wethouders in de uitvoering van zijn taken en de aansturing van het ambtelijk apparaat.

De begroting wordt vastgesteld door de raad

Voordat de raad gaat vergaderen over de begroting heeft zij de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan het college.
In de raadsvergadering van 5 november 2019 zal de Begroting 2020-2023 in de gemeenteraad worden besproken.

Wilt u meer specifieke informatie over de begroting?

Heeft u vragen of wenst u nadere inlichtingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of een mail sturen naar gemeente@maassluis.nl

Alle downloads op deze pagina hebben de extensie .pdf en kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief