Aan de Stadsmolen zouden medewerkers van Stadsbedrijf en aannemer Andeweg bv op maandag 8 februari 2021 starten met het vervangen van 18 eikenbomen. Vanwege de sneeuwval en de vrieskou is de start van deze werkzaamheden uitgesteld tot 22 februari 2021.

De bomen aan de Stadsmolen zijn te groot geworden voor de omgeving en door hun leeftijd is er gevaar voor het vallen van takken. Voor de werkzaamheden is een kapvergunning verleend.

Parkeervakken afgesloten

Om de bomen veilig weg te kunnen halen, sluit de gemeente tijdens de werkzaamheden een aantal parkeervakken af. Dit wordt vooraf met borden aangegeven. Het kappen van de bomen staat gepland voor maandag 22 februari 2021. Stadsbedrijf herplant vanaf dinsdag 23 februari direct nieuwe bomen aan de Stadsmolen. Eventuele schade aan de groenstrook of de straat wordt aansluitend hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 dagen. Bij strenge vorst worden deze plant- en herstelwerkzaamheden later uitgevoerd. 

Vier nieuwe soorten bomen

Voor de 18 eikenbomen komen 24 andere bomen in de plaats. Stadsbedrijf plant vier soorten: berken, Japanse sierkersen, amberbomen en valse christusdoorns. Het planten van verschillende soorten bomen draagt bij aan de biodiversiteit in de stad. Ook wordt de kans hiermee kleiner dat de bomen eventuele ziektes verspreiden.

Speelelementen

De gekapte bomen worden afgevoerd. De grote stammen worden hergebruikt als speelelement in de nieuwe natuurspeeltuin aan de Marislaan.

Stadsbedrijf en Andeweg bv proberen de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.