Meldpunt discriminatie

Logo van RADAR

Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief.

Slachtoffer of getuige van discriminatie? 

Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Klachten registeren en toetsen  

Naast advies en ondersteuning, registreert RADAR klachten en worden deze getoetst op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook zijn er mogelijkheden met betrekking tot voorlichting, training en advies aan instellingen.

Discriminatie melden of advies vragen? 

Telefonisch: het landelijke telefoonnummer 0900‐ 2354 354 (10 ct/pm) of lokaal 010‐4113911