Werk en inkomen

Uitgangspunt voor de gemeente Maassluis is werk boven uitkering;
wie kan werken, moet werken.

Werk maakt zelfstandig en zorgt dat mensen meedoen in de maatschappij. De eigen verantwoordelijkheid van de inwoner van Maassluis staat centraal. Deze moet er alles aan doen om te voorzien in zijn eigen bestaan. Pas als dat niet kan, dan kan aanspraak worden gemaakt op (financiƫle) ondersteuning.