Opvang statushouders

Het Maassluise college van B en W heeft besloten versneld veertig extra statushouders in Maassluis op te vangen, na een oproep van de commissaris van de Koning. De opvang is in het Klooster, het pand waar jarenlang dak- en thuislozen werden opgevangen en in vijf wisselwoningen in het flatgebouw aan de Mgr. Bekkerslaan.

Maassluis vangt al jaren statushouders op: vluchtelingen die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven zolang hun vluchtelingenstatus dat toelaat. Deze vluchtelingen hebben een toelatingsprocedure door de IND achter de rug. Voor Maassluis gaat het per jaar om ongeveer zestig mannen, vrouwen en kinderen die na een lange tijd in een AZC te hebben gewoond, eindelijk een begin kunnen maken met hun inburgering.

Het Maassluise college van burgemeester en wethouders neemt zijn verantwoordelijkheid en geeft gehoor geven aan de vraag van de provincie. Voor de hele regio Rijnmond moeten vijfhonderd statushouders extra worden opgevangen, voor Maassluis gaat het om circa veertig personen.

Burgemeester Edo Haan: ,,Op basis van onze verantwoordelijkheid zijn we van plan om in Maassluis veertig statushouders extra op te vangen. Hierdoor helpen we mee om de druk op overvolle AZC’s te verminderen.”

Bewonersbijeenkomst

Omwonenden zijn geïnformeerd met een bewonersbrief. Daarnaast is er voor hen een bewonersbijeenkomst gehouden.

Debat gemeenteraad

Op dinsdagavond 15 december is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De eerste bewoners van Het Klooster en de wisselwoningen zijn 1 februari 2016 gearriveerd.

Vragen

Op de gemeentelijke website staat de beantwoording van de meest gestelde vragen. Heeft u vragen over de opvang van statushouders in Maassluis, dan kunt u een e-mail sturen naar vluchtelingen@maassluis.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch vragen te stellen. Dat kan via t. 14-010.