Cursus inburgeren helpt nieuwe Nederlanders

Dit item is verlopen op 20-02-2010.
arja boot albeda.jpg

Arja Boot van Albeda College: “Sinds twee jaar verzorgt het Albeda College in Maassluis de inburgeringscursus. Onze ervaringen zijn bijzonder positief. Wij vinden het een heel goed leertraject, ook al is de regelgeving ingewikkeld. De cursus is bedoeld om de mensen te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Het blijkt een heel goed instrument om dat te bereiken. De condities zijn aantrekkelijk. De gemeente neemt de kosten voor haar rekening”. 

 

 

Arja Boot is één van de 13 docenten, die zich op het Albeda College aan De Vloot intensief bezighoudt met het inburgeren. Zij is graag bereid inzicht te geven in het aanbod van haar school. ”De cursus is een modulair systeem, waarbij je allerlei inburgeringsmodulen kan kiezen. Het programma wordt in overleg met de deelnemer vastgesteld. De groepen variëren van twaalf tot twintig personen. In totaal zijn er zo’n 180 deelnemers. Het aantal neemt behoorlijk toe, want we krijgen wekelijks ongeveer vijf aanmeldingen van de gemeente, die de eerste intake doet. Dat heeft te maken met het verplicht zijn van de inburgering. Het hele leertraject duurt tussen de één en twee jaar. 

 

De manier van het aanbieden op school sluit prima aan bij de behoefte van de deelnemers. We moeten heel goed rekening houden met de niveauverschillen. De mensen die een heel laag taalniveau hebben, kunnen soms erg onzeker zijn. Maar juist ook analfabeten kunnen de Nederlandse taal leren spreken zonder die te schrijven.

De mensen zijn doorgaans erg gemotiveerd om te komen. “Bijvoorbeeld het combineren van een drukke baan met een inburgeringscursus. Dat kan zwaar zijn en dat kan ik best begrijpen”, aldus Arja Boot.

 

Geslaagde Irakese cursiste:

“Ik durf nu zelf op stap te gaan” 

 

Zazkar Ahmad Aziz (34) komt uit Irak en woont ruim drie jaar in Nederland. Zij heeft haar inburgeringscursus onlangs met succes afgerond. “De cursus was niet moeilijk. Ik heb heel veel geleerd. Ook thuis. Voordat ik de cursus volgde, was ik bang om naar de gemeente te gaan of naar de bank of naar de dokter. Mijn man ging altijd mee. Nu ga ik zelf op stap. Ik kan het alleen”, zegt ze hartelijk lachend. “De cursus is belangrijk voor alle mensen, die het Nederlands niet goed spreken”.

 

De jonge, Koerdische vrouw heeft niet alleen veel geleerd, maar ook plezier beleefd op het Albeda College. “Het zijn mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten en dat is heel leuk. Je leert elkaars cultuur kennen. Tegenstellingen tussen landen van herkomst of religies spelen geen rol. Moslims en niet-moslims zitten gewoon bij elkaar en respecteren bijvoorbeeld de ramadan. Ik heb nooit problemen gehad. Ik heb kennis gemaakt met verschillende mensen, maar het gaat niet zover dat we bij elkaar thuis komen”.

 

Zazkar heeft veel in de les geoefend, onder meer in een rollenspel, maar ook thuis. “Ik heb een dochtertje van ruim twee jaar, dat ook al een beetje Nederlands spreekt. Zij gaat vier dagen per week naar de peuterspeelzaal, waar zij het gemakkelijk leert. Mijn man spreekt goed Nederlands. Dat heeft hij op zijn werk geleerd”.

 

Zij heeft een goede raad voor andere nieuwe Nederlanders: ”Kijk veel naar de Nederlandse televisie. Volg soapseries en kinderprogramma’s. Ik kijk met mijn dochtertje mee. En natuurlijk de cursus volgen. Dat moet iedereen doen. Probeer ook eens contact maken met Nederlanders; blijf niet alleen in de eigen cultuur hangen. Praat eens met de buurvrouw of buurman, of volg ergens een stage. Ik heb zes maanden bij de Voedselbank in Maassluis gewerkt om ervaring met de taal op te doen”.

 

Maximaal bereik

“Bij onze aanpak staan kwaliteit en effectiviteit staan voorop, ” aldus wethouder Pieter Kromdijk. “Waar het ons om gaat is, dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan een inburgeringscursus. Maximaal bereik dus. Dat vind ik belangrijker dan een discussie over al dan niet gescheiden inburgering. En we zoeken ook naar alternatieve manieren om mensen te benaderen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de inburgeringsambassadrices die sinds kort de wijken ingaan om allochtone vrouwen aan te spreken. Het succesvol afronden van de inburgeringscursus is overigens natuurlijk geen doel op zich, maar een tussenstap. Wij willlen dat iedereen zijn talenten gebruikt. Als je Nederlands spreekt en de Nederlandse gewoonten kent, is het gemakkelijker om deel te nemen aan de maatschappij. Contacten leggen, op pad gaan. Na de cursus is de stap naar vrijwilligerswerk of naar een betaalde baan sneller gezet.”

 Bijschrift: Zazkar Ahmad Aziz (links) en Arja Boot van het Albeda College (rechts).