Kinderopvang

Onder kinderopvang verstaan we: (halve) dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Daarnaast werken er in Maassluis nog mensen als gastouder.

In Maassluis zijn de Stichting Kinderopvang Maassluis  (SKM), Stichting BOR en Christelijke Kinderopvang Tik Tak actief. Peuterspeelzaalwerk wordt alleen door de SKM verzorgd.

Binnen de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn er programma’s voor "Voor- en Vroegschoolse educatie". Meer informatie hierover vindt u onder Scholen in Maassluis