Trouwen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente.

Bekijk eerst de informatie op deze pagina. Daarna kunt u via de link in het tabblad 'gang van zaken' online uw melding van voorgenomen huwelijk doen door een reservering te maken voor een datum, tijdstip, locatie en uw voorkeur voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op de reserveringspagina vindt u ook meer informatie over de trouwlocaties en de trouwambtenaren.

In Maassluis kan trouwen heel bijzonder zijn. U kunt namelijk op verschillende locaties trouwen of uw partnerschap laten registreren én u kunt de ceremonie naar eigen wens vormgeven.

U kunt kiezen uit:

 • Stadhuis (trouwzaal)
 • Stadhuistuin
 • Gemeenlandshuis van Delfland
 • Stalzaal of onder de hooiberg van restaurant De Ridderhof
 • Sleepvaartmuseum
 • Witte Kerkje
 • Partyschip Diane
 • bijzondere locatie of ander (party)schip

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Huwelijkse voorwaarden / Gemeenschap van goederen
Als partijen voor het huwelijk niets regelen, dan is men in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat er vanaf de huwelijksvoltrekking een samensmelting van hun beider bezittingen plaatsvindt en voorts van alles wat zij in dat huwelijk zullen verwerven, bijvoorbeeld salaris. Voor de goede orde: houd er rekening mee dat onder bezittingen ook schulden vallen.
Wilt u wel iets regelen voor het huwelijk dan kunt u bij de notaris de 'huwelijkse voorwaarden' laten vastleggen.
Meer informatie vindt u op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl .

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Online reserveren en melding doen van voorgenomen huwelijk.

Let op dat u het volgende bij de hand heeft:

 • uw DigiD inlogggegevens
 • een digitale kopie van uw legitimatiebewijzen
 • een digitale kopie van de legitimatiebewijzen van de getuigen
 • uw bankpas (en reader of i-dentifier).

Bij uw reservering kunt u ook direct het gebruik van uw achternaam wijzigen. U kiest dan welke naam u wilt gebruiken na het huwelijk en waarmee u aangeschreven wilt worden door de overheid. Meer informatie vindt op Gebruik achternaam veranderen.

Voor uw melding van voorgenomen huwelijk in de gemeente Maassluis kunt u ook een afspraak maken bij het Publiekscentrum. U kunt bellen met telefoonnummer 14010.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Als u online melding heeft gedaan van voorgenomen huwelijk, krijgt u van de gemeente per e-mail een bevestiging en, indien nodig, een verzoek om een afspraak te plannen op het stadhuis bij het publiekscentrum om de ceremonie door te nemen.

Let op: als één van u beiden niet in Nederland woont óf u bent geen EU-onderdaan en u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan heeft u een speciaal formulier nodig. U krijgt dit formulier toegestuurd door de medewerker van het publiekscentrum.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven 2017

Voor het voltrekken van een huwelijk of registeren van een partnerschap in onderstaande locaties en op onderstaande tijdstippen worden de hieronder vermelde leges in rekening gebracht. Buiten deze tijdstippen wordt een extra bedrag van €133,90 in rekening gebracht.
 

Stadhuis

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

276,50

vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

276,50

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

517,50

Kosteloos: dinsdag om 09.00 of 09.30 uur: zie (1)

---

Eenvoudig: maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur: zie (2)

136,65

Stadhuistuin

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

563,00

vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

563,00

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

820,00

Gemeenlandshuis van Delfland

(tarief is exclusief de kosten die vereniging Hendryck de Keyser in rekening brengt)

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

163,00

De Ridderhof

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

496,00

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

595,00

Nationaal Sleepvaartmuseum

dinsdag tot en met vrijdag om 12.00, 13.00 of 16.00 uur

499,00

zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur

592,00

Witte Kerkje

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

499,00

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

592,00

Partyschip Diane

(prijzen zijn inclusief drie uur varen)

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

1.071,00

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

1.190,00

Uw eigen trouwlocatie kiezen

(exclusief de huur van de locatie)

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

306,00

vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

306,00

zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

371,00

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie) kost € 57,80

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie vindt plaats in de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie. Hiervoor gelden de tarieven en tijdstippen zoals deze hierboven vermeld zijn.

Andere tarieven
Afschrift akte € 12,90
Trouw- of partnerschapsboekje € 21,00
gewone uitvoering
Trouw- of partnerschapsboekje € 36,80
luxe uitvoering
Gemeentegetuige € 78,85
Uittreksel uit de basisregistratie personen € 15,00
(BRP) (aanvraag aan de balie)
Uittreksel uit de basisregistratie personen € 8,25
(BRP) (aanvraag digitaal)
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 22,90
Eenmalige benoeming tot ambtenaar van € 162,85
de burgerlijke stand


(1) Sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen de wettelijke bepalingen in een aparte trouwkamer (max. 10 personen en uitsluitend bedoeld voor inwoners van Maassluis)

(2) Sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen de wettelijke bepalingen in de trouwzaal (uitsluitend bedoeld voor inwoners van Maassluis)

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Partnerschap omzetten in huwelijk

Wilt u uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken.

Het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie) kost € 57,80

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie vindt plaats in de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie. Hiervoor gelden de tarieven en tijdstippen zoals deze bij tabblad 'kosten' vermeld zijn.

Parkeren

Voor het parkeren bij elke trouwlocatie gelden bijzondere regels en ontheffingen. Lees meer.

Eigen locatie

Het is in Maassluis mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken in een eigen gekozen locatie. Lees meer.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Publiekscentrum
tel: 14 010
e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten